Jouw mind-set (bewustzijn) bepaalt je realiteit

Hier wil ik eerst een kanttekening plaatsen. Er zijn meerdere vormen (niveau)s van bewustzijn. Waar ik het over heb, is een zuiver Bewust-Zijn. Wat voor woord je ook gebruikt, de strekking blijft het zelfde. Het bewuste Zijn uit een innelijke staat (of verbinding) met alles wat is. Het pure Zijn, onafhankelijk van de mening en invloeden van derden. Hint: waarom denk je dat de ouste naam van God "Ik ben wie ik ben" is?

Terug naar 'waarom bewustzijn?' What the .... wat maakt het uit? Omdat uit onze mind-set/mentaliteit (hoe wij over dingen denken en onszelf en alles om ons heen zien) al onze gedragingen, emoties en keuzes voortkomen. De mind-set/mentaliteit wordt o.a. bepaald door de achtergrond, de cultuur waarin iemand opgroeit, de waarden en normen die iemand heeft meegekregen en zelf heeft gevormd en door het mono-onderwijs (iedereen leert hetzelfde te denken, dezelfde opleidingsboeken te lezen en krijgt hetzelfde onderwijs).

De verbinding tussen' binnen' en 'buiten' en het belang van 'geven en geven'

Situaties (uitdagingen) zijn altijd het gevolg van interacties met iets buiten onszelf. De meeste mensen zien niet de verbinding tussen hun acties en de ontstane situatie (de verbinding tussen wat men om zich heen ziet en wat er gevoeld, gedacht en gedaan wordt). Daarom is de herkenning van de verbinding met buiten en binnen (buiten– en binnenin onszelf) van groot belang.

In onze maatschappij is het vaak “geven en ontvangen (of nemen)” of “voor wat hoort wat”. De uitdaging met die instelling is dat er een probleem ontstaat als beide partijen tegelijkertijd iets willen ontvangen.
De meeste mensen zijn naar binnen gericht en gefocust op het ontvangen en niet naar buiten gericht om te geven. De uitdagingen zouden niet ontstaan als er vanuit Awareness (bewust-Zijn) gehandeld wordt. Een persoon met Awareness handelt uit het bewustzijn dat als hij geeft, hij ook altijd ontvangt en hoe meer hij geeft hij ook meer ontvangt. Het wordt dan “geven en geven”. Omdat beide partijen met geven bezig zijn, ontstaat er nooit een tekort en ontvangt iedereen wat hij nodig heeft. Ook als één van de partijen tijdelijk niet kan geven.

Geven zonder verwachtingen

Er is een belangrijke kanttekening te plaatsen bij Awareness. De persoon die Bewust is geeft zonder verwachtingen. Hij verwacht niets terug. Geen erkenning, geen compliment of een andere uiting van waardering. Hij weet dat degene die geeft om te ontvangen niet bezig is met geven maar met ontvangen via het geven. Tevens weet hij dat wat hij terug krijgt vele verschillende vormen aan kan nemen en niet hoeft te komen van de persoon die van hem heeft ontvangen. Wat gebeurt er als iemand geeft met de verwachting dat hij wat terug krijgt? Hij oogst dezelfde uitdagingen (problemen) die bij het bewustzijn van 'geven en ontvangen' horen. Want wie geeft met de verwachting om te ontvangen, leeft vanuit een onzuiver bewustzijn.

Ondanks de grote raakvlakken is de situatie anders als er concrete afspraken worden gemaakt (zoals bij het leveren van een dienst of de verkoop van een produkt). Hier is namelijk geen sprake van puur geven maar van verkopen en leveren. Maar ook hier geldt dat de intentie en motivatie grote invloed hebben. De persoon die iets doet omdat het zijn passie is, zal velen malen meer succesvol zijn dan de persoon die iets doet om geld te verdienen (krijgen). 

Eigenschappen of resultaten awareness

Wat zijn de eigenschappen (kwaliteiten) en resultaten van zuiver Awareness? De belangrijkste eigenschap van Awareness is het bewustzijn van eenheid. Ook inzicht in hoe mensen in elkaar zitten, waarom dingen lopen zoals ze lopen en wat het beste gedaan kan worden, zijn eigenschappen en kwaliteiten van iemand die Awareness heeft (bewust-is). Het meest opvallende resultaat van Bewust-Zijn is dat iemand uit een ander perspectief gaat handelen. Hij handelt vauit een bewustzijn van eenheid (wij- bewustzijn)  en niet vanuit een ik-bewustzijn. Hoe kun je zien of je bewust-bent? Door naar de resultaten te kijken:

 • liefde (zowel voor zichzelf als voor alles in zijn omgeving),
 • geduld,
 • nederigheid,
 • medeleven,
 • innerlijk rust,
 • zelfvertrouwen,
 • duidelijkheid,
 • compassie,
 • verbondenheid met alles om zich heen,
 • (volledige) zelfmanifestatie,
 • begripvol zijn,
 • gemakkelijk grenzen kunnen stellen en
 • passie.

Het handelen van die persoon is gericht op actieve zelfmanifestatie (zowel van hem zelf als ook van anderen). Hij respecteert de vrije wil van iedereen en zal alleen “ingrijpen” als iemand anders zijn wil opdringt aan een derde. Iemand met zuiver Awareness geeft iemand wat nodig is en niet wat de persoon wil. Zijn handelen is op eenheid, vrije wil, vrede en liefde gebaseerd.

 

Heb je vragen of wil een afspraak maken? Neem dan contact met me op en/of bel: 072-8888787.