Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Henning Coaching & Training (hierna Henning C&T) spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Henning C&T fungeert als knowledge-centre volledig en juist is. Daarentegen kan Henning C&T niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Henning C&T aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De Henning C&T site bevat verwijzingen of 'hyperlinks' naar andere sites die buiten het domein van Henning C&T liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Henning C&T. Henning C&T is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Henning C&T geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Henning C&T vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Henning C&T en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Henning C&T. Tevens is Henning C&T niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van de Henning C&T webhost die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Henning C&T in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de site of met de diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar Henning C&T .

Copyright:
Het copyright en alle rechten op teksten, afbeeldingen, foto's en overigen, en alle andere intellectuele rechten betreffende de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan Henning C&T, tenzij anders weergegeven. Het is niet toegestaan om materiaal van deze site te verkopen of te kopiëren zonder toestemming vooraf. Ook commercieel gebruik, gebruik van het logo of het publiceren van enig materiaal op de website van Henning C&T is zonder toestemming vooraf niet toegestaan.

Voor toestemming voor het gebruik en aanvraag van materiaal kunt u mailen naar:
contact(@)henningct.com.
Links naar deze site zijn natuurlijk welkom. Wij waarderen het als u ons van tevoren op de hoogte stelt. U kunt mailen naar Henning C&T .

Privacy beleid:

Henning C&T vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op de Henning C&T website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Henning C&T gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:

Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Met je toestemming gebruiken wij je gegevens om je per e-mail te informeren over wijzigingen over onze traininge, workshops of andere diensten. Je kunt via de Henning C&T website per e-mailservice aangeven over welke diensten je informatie wilt ontvangen, of je opgeven voor de Henning C&T nieuwsbrief. Je kunt je gegevens middels een e- mail ook wijzigen, of het toesturen van e-mails of nieusbriefen stoppen. Wil je daarna weer informatie per e-mail ontvangen dan kun je dit via een aanvraagformulier opnieuw aangeven.

Als je je opgeeft voor een training, workshop of andere dienst, vragen wij je naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel BTW nummer. Deze gegevens gebruiken we om je in te schrijven en een factuur op de maken.

Verder hebben wij je adresgegevens nodig om je de door jou bestelde items, zoals aangevraagde folders, informatie of de factuur, toe te sturen.

Geen gebruik van gegevens door derden
Henning C&T stelt onder geen beding je gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen je gegevens niet worden verkocht. Henning C&T is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden (via web statistics), zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Henning C&T haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Privacybeleid van derden
Op de website van Henning C&T tref je een aantal links aan naar andere, niet bij Henning C&T behorende, websites. Henning C&T kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact opnemen met Henning C&T.

Wijzigingen
Henning C&T behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de disclaimer, copyright en het privacystatement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de wettelijke eisen zoals deze gesteld zijn (zoals bijv. in de in de Wet bescherming persoonsgegevens).