Trainingen en WorkshopsIn de trainingen en workshops die Henning C&T biedt, speelt bewustwording een grote rol. Zowel op persoonlijk niveau als op organisatie- en/of management niveau. Zolang iemand zich niet bewust is van bijvoorbeeld beperkende overtuigingen of een ineffectief gedragspatroon in zichzelf, kan hij daar geen verandering in aanbrengen.

Met name onbewuste overtuigingen of gewoontes kunnen een grote belemmering vormen (bijv. in de vorm van onbewuste weerstand, ineffectiviteit, communicatieproblemen) voor het bereiken van een gewenst resultaat of voor het doorvoeren van een verandering van koers, zowel op organisatieniveau als op persoonlijk niveau.

Bewustwording in de zin van helderheid in doelen, visie en strategieën in een bedrijf is even belangrijk om de talenten en inzet van alle medewerkers in een team of organisatie optimaal richting te kunnen geven en te volledig te kunnen inzetten.
Bewustwording vergroot het vermogen tot zelfsturing en het maken van verantwoorde keuzes.

Werkwijze Henning C&T

Sinds het begin van het geven van workshops en trainingen is mij duidelijk geworden dat je nooit dezelfde workshop één op één kunt toepassen op verschillende groepen. Elke groep is uniek met zijn eigen dynamiek en persoonlijkheden. Daarom hoort ook elke training uniek te zijn en aangepast te worden aan de behoeftes van de groep en de individuele deelnemers. Het is net als het maken van een heerlijke appeltaart, de ingrediënten zijn in grote lijnen het zelfde maar de hoeveelheden en extra toevoegingen kunnen per keer verschillen.

Zoals gezegd vormt bij trainingen en workshops- evenals bij individuele begeleiding-  bewustwording in de breedste zin een belangrijk uitgangspunt. Basisingrediënten in de werkwijze van Henning C&T zijn o.a. helderheid, humor, inspiratie, creativiteit en effectiviteit. Elke training en elke groep vraagt een andere aanpak. Wat werkt, wordt ingezet, of dat nu confrontatie of visualisatie is, het gebruik van rollenspelen, mindmappen, focusing, beweging, NLP of een powerpoint-presentatie is. Zware momenten worden gebalanceerd met luchtigheid en relativeren. Alle ingrediënten worden ingezet bij het streven naar bewustwording, inzicht, verantwoordelijkheid, en praktische/effectieve methodieken/handvaten om de gewenste doelstellingen te behalen.

Henning C&T biedt trainingen en workshops op maat: afhankelijk van het te behandelen thema en uw wensen wordt een programma opgesteld dat past bij uw organisatie en medewerkers. Met name het management maakt graag gebruik van de trainingen en workshops van Henning C&T.

Heeft u vragen of wilt weten wat Henning C&T voor uw organisatie of managementteam zou kunnen betekenen? Stel uw vragen dan direct en/of bel: 072-8888787.